Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

kaerion
Chicago - 1969

July 07 2015

kaerion
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaNoirBlanc NoirBlanc
kaerion
1176 e2e2 500
Reposted fromfarfaraway farfaraway
kaerion
Reposted fromFlau Flau
kaerion
Wszyscy mamy swoje blizny, udręki i zmory. Wszyscy chodzimy i udajemy, że wszystko jest w porządku. Jesteśmy uprzejmi wobec obcych, jeździmy po tej samej ulicy, stoimy w kolejce w sklepie i jakoś skrywamy ból i rozpacz. Ciężko pracujemy i układamy plany na przyszłość, które najczęściej diabli biorą.
— "Wszyscy mamy tajemnice" H. Coben
Reposted frompikkumyy pikkumyy
kaerion
1387 6ae4
Reposted fromniva97 niva97
kaerion
0269 2306
Reposted fromnathloves nathloves
kaerion
0372 2d02 500
Reposted fromot-byt ot-byt

July 06 2015

kaerion
kaerion
9823 f6b5
Reposted fromnazarena nazarena
kaerion
9955 de79
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee
kaerion
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
kaerion
Disco who?
Reposted fromfabs3 fabs3 viamao mao
kaerion
8941 e85e 500
Reposted fromrol rol viaaine aine
kaerion
5976 6d92

June 29 2015

kaerion
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature
9167 f0da
kaerion
kaerion
kaerion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl